filmfrossarna.blogg.se

2016-03-29
09:17:04

Match Point

Woody Allen - och en annorlunda sådan. Här handlar det inte om ont mot gott. Nej, slumpen/turen/oturen styr tillvaron. Det exemplifieras underbart av tennisbollen ovanför nätet - åt vilket håll kommer den att falla?
Björn